آموزش ثبت نام به عنوان توسعه دهنده و برنامه نویس در مایکت